Autorytety ginekologii za całkowitą abstynencją w czasie ciążyCo roku około 1 000 dzieci rodzi się w Polsce z wadami określanymi jako Zespół FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy), spowodowanymi przez alkohol wypity w czasie ciąży. W celu zwiększenia bezpieczeństwa kobiet spodziewających się dziecka, Rada Ekspertów Ginekologów opracowała pierwsze oficjalne stanowisko, adresowane do całego środowiska ginekologicznego i precyzujące wiedzę na temat wpływu alkoholu na rozwój płodu.

Za skalę tego negatywnego zjawiska odpowiada niska świadomość w zakresie wpływu alkoholu na rozwijający się płód, a także związane z tym przyzwolenie społeczne na spożywanie alkoholu przez kobiety ciężarne. W powszechnym przekonaniu, nadal obecny jest stereotyp dotyczący znikomej szkodliwości, a nawet dobroczynnego wpływu niewielkiej ilości alkoholu na zdrowie kobiety w okresie ciąży. Utrwalaniu niewłaściwych zachowań i nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu sprzyja również brak wypracowanego porozumienia w tej kwestii wśród lekarzy ginekologów.

Środowisko ginekologów powinno mówić jednym głosem

Rada Ekspertów Ginekologów, wśród których znalazły się uznane autorytety polskiej ginekologii: prof. dr hab.Mirosław Wielgoś, prof. dr hab.Romuald Dębski, prof. dr hab.Violetta Skrzypulec-Plinta, prof.  dr hab. Tomasz Paszkowski, dr n. med. Jacek Tomaszewski, przygotowała oficjalne stanowisko, będące pierwszym dokumentem analizującym aktualny stan wiedzy na temat wpływu alkoholu na rozwój płodu. Rada Ekspertów sformułowała wnioski, spośród których najważniejszy wskazuje na potrzebę zachowania całkowitej abstynencji w czasie ciąży. Nie ma bowiem „bezpiecznej” dla płodu dawki alkoholu.

Stanowisko wraz z rekomendacjami dla środowiska ginekologicznego, które dotyczą m.in. konieczności informowania  kobiet w ciąży o zagrożeniach związanych ze spożywaniem alkoholu, zostało wysłane do każdego ginekologa w Polsce oraz zaprezentowane przedstawicielowi Ministerstwa Zdrowia na wrześniowej konferencji zorganizowanej z inicjatywy Podkomisji Stałej do spraw zdrowia publicznego.

Fundamentalną rolę w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw kobiet w ciąży mają do odegrania ginekolodzy, jako grupa, której przysługuje prawo opieki nad ciężarną. Aby taka edukacja pacjentek przez lekarzy była możliwa, niezbędne jest wyposażenie środowiska medycznego w najaktualniejsze informacje dotyczące wpływu alkoholu na rozwijający się płódInformacja, że nieznana jest dawka alkoholu, którą można uznać za bezpieczną dla nienarodzonego dziecka, jest istotna dla bezpieczeństwa kobiet ciężarnych. Niezależnie, do jakiego ginekologa udadzą się kobiety, powinny otrzymać tę samą informację oraz rekomendację abstynencji przez cały okres ciąży – mówi profesor Romuald Dębski.

Producenci piwa zabierają głos

Inicjatywy ukierunkowane na promocję abstynencji przez cały okres ciąży popiera polska branża piwowarska, biorąca, obok środowiska medycznego, organizacji pozarządowych oraz ustawodawcy, aktywny udział w dialogu społecznym dotyczącym tej kwestii. W 2013 roku, decyzją największych producentów piwa w Polsce zrzeszonych w Związku Pracodawców – Browary Polskie, na konferencji objętej patronatem Parlamentarnej Grupy Kobiet zakomunikowano wprowadzenie znaku „W ciąży nie piję alkoholu”. Kolejne oznaczenie odpowiedzialnościowe branży piwowarskiej pojawia się od tej pory na wszystkich opakowaniach jednostkowych i zbiorczych piwa oraz na jego materiałach promocyjnych, w tym w reklamach telewizyjnych. Dzięki współpracy, którą Związek Pracodawców – Browary Polskie nawiązał ze środowiskiem lekarzy ginekologów i położnych, znak „ W ciąży nie pije alkoholu” umieszczony został na ponad 200 000 materiałów przekazanych do kobiet ciężarnych w całej Polsce.

w ciąży nie piję alkoholu

Leave A Reply