Polityka prywatności

Serwis KobietaPisze.pl pragnie poinformować, że używa na stronie technologii cookies czyli plików tekstowych, tzw. ciasteczek, do rejestrowania informacji statystycznych danego użytkownika.

Co to są Cookies?

Cookies to pliki tekstowe przechowujące dane, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Pliki cookies są powszechnie stosowane przez większość serwisów internetowych w celu dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika (np. Ostatnio wyświetlane aukcje itp.)? Pliki Cookies nie mają żadnego wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt komputerowy.

Dlaczego i jak stosujemy pliki Cookie

KobietaPisze.pl wykorzystuje pliki cookies w procesie logowania do serwisu.

KobietaPisze.pl umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na stronie serwisu. Są to:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone.
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone
 • WhitePress sp. z o.o., ul. Legionów 26-28, 43-300 Bielsko-Biała

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Ograniczenie możliwości witryn do ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania z witryny.

Wykorzystując oprogramowanie google analytics witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie google analitycs poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Jak możesz zarządzać swoimi plikami „cookies”?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, utrudni korzystanie ze strony www.kobietapisze.pl, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Internet Explorer
Chrome

Safari

Firefox

Opera

Urządzenia mobilne:
Android
Safari
Windows Phone
Blackberry

 

RODO:

Działając na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wchodzącego w życie z dniem 25.05.2018 r. (dalej zwany: „Rozporządzeniem” lub „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Interaktywna AlterCode Piotr Wajcowicz, z siedzibą w Sanoku pod adresem: 38-500 Sanok, ul. Matejki 21 (zwana dalej także jako „Firmą”), dane kontaktowe Firmy: e-mail: info@kobietapisze.pl, adres strony internetowej: www.kobietapisze.pl;
 2. Działający dotychczas w Firmie Administrator Bezpieczeństwa Informacji z dniem 25.05.2018 r. stanie się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem tym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną przetwarzania danych osobowych w Firmie, pod adresem e-mail: info@kobietapisze.pl
 3. Firma przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1) Jeśli na dzień 25.05.2018 r. łączy Panią/Pana umowa z Firmą:
  a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Firmą (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),
  b) realizacji zawartej z Firmą umowy (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),
  c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Firmie związanych z prowadzoną działalnością i realizacją zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia),
  d) marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Firmę (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia),
  e) dochodzenia roszczeń art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia),
  f) wewnętrznych celów administracyjnych i statystycznych Firmy (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia),
  2) Jeśli na dzień 25.05.2018 r. nie łączy Panią/Pana żadna umowa z Firmą:
  a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Firmą (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia),
  b) marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Firmę (art. 6 ust. 1, lit.a Rozporządzenia),
  c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Firmie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia),
  d) wewnętrznych celów administracyjnych i statystycznych Firmy (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
  a) właściwe Urzędy Skarbowe,Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:
  1) w związku w wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana z Firmą umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody,
  2) w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych ciążących na Firmie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i wykonaniem zawartych umów – do czasu całkowitego wypełnienia tych obowiązków przez Firmę,
  3) w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Firmę – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie danych osobowych,
  4) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Firmie stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Firmę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1) prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
  2) prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
  3) prawo do usunięcia danych – w trybie przewidzianym art. 17 Rozporządzenia,
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w trybie przewidzianym art. 18 Rozporządzenia,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,
  6) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
 6. Informujemy, że w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 li.a Rozporządzenia, a zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Firmę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 r. jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie, będzie nim organ będący jego następcą prawnym).
 8. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Firmą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Firmą.
 9. Informujemy także, że w przypadku, gdy na dzień 25.05.2018 r. łączy Panią/Pana z Firmą umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Firmą, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Oznacza to możliwość zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania w następujących przypadkach:a) realizacji procesu oceny zdolności do realizacji zobowiązania dla potrzeb zawarcia z Firmą umowy i jej późniejszego wykonania, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych wskazanych przez Panią/Pana we wniosku o określony produkt lub usługę oferowanych przez Firmę, a także informacji uzyskanych przez Firmę w toku przeprowadzania tej oceny. W wyniku przeprowadzenia tej oceny podejmowana jest automatycznie zgoda na zawarcie umowy, odmowa jej zawarcia lub konieczność wydania przez Firmę decyzji o charakterze indywidualnym.