Browsing: nowotwór piersi

Brak interdyscyplinarnego podejścia w leczeniu raka piersi, dostępu do innowacyjnych terapii czy likwidacja procedury chemioterapii niestandardowej to tylko niektóre problemy, na które zwrócili uwagę uczestnicy konferencji prasowej „Kobiety z zaawansowanym rakiem piersi. Czas to pieniądze, których nie ma”, która odbyła się w 27 maja br. w Warszawie. Dyskusja toczyła się wokół polepszenia obecnych rozwiązań systemowych, które w ocenie ekspertów – niewystarczająco odpowiadają na potrzeby kobiet z zaawansowanym rakiem piersi. Powody takiego stanu rzeczy? Po 1 stycznia 2015 r. główny nacisk i środki zostały przesunięte na wczesną diagnostykę. To utrudnia efektywne i szybkie leczenie chorych z zaawansowanym procesem nowotworowym.

W czasach wysokiej śmiertelności z powodu raka gruczołu piersiowego, profilaktyka przez osobistą kontrolę wydaje się koniecznym elementem. Sprawnie przeprowadzone, regularne palpacyjne samobadanie piersi, pozwala na szybie wykrycie zmian nowotworowych. Specjaliści podkreślają, że wczesne wykrycie guza jest warunkiem sukcesu tj. obniżenia śmiertelności.

Rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u kobiet. Występuje on również u mężczyzn, jednakże są to bardzo sporadyczne przypadki. Warto jednak pamiętać zdanie lekarzy oraz naukowców zajmujących się tą tematyką. Otóż wcześnie wykryty rak piersi jest niemal w 100% wyleczalny!

Samodzielne badanie piersi jest najważniejszym elementem profilaktyki nowotworu gruczołu piersiowego. Pozwala na wykrycie zmian na wczesnym etapie choroby, kiedy szanse na wyleczenie są największe. Wykonywane regularnie z czasem nie sprawia trudności. Wpojone w nawyk staje jest gwarantem zdrowia piersi.

W Polsce co piąty przypadek nowotworu złośliwego u kobiet stanowi rak piersi. To najczęściej rozpoznawany kobiecy nowotwór złośliwy. Tak wysoka zachorowalność wiąże się z niedostateczną zgłaszalnością się kobiet na programy profilaktyczne oraz z niską wiedzą na temat diagnostyki problemu.