Tuż po porodzie, lekarz ocenia noworodka punktacją w skali Apgar. To pierwszy test, jakiemu poddany zostaje maluch. Przyznana ocena stanowi diagnozę stanu zdrowia dziecka.

Ocenę noworodków w skali Apgar wprowadziła w latach pięćdziesiątych XX w. Virginia Apgar, anestezjolog i pediatra pochodzenia amerykańskiego. Lekarka sama stosowała go od jakiegoś czasu, aby w miarę szybko ustalić stan fizyczny noworodka i podjąć ewentualne zabiegi terapeutyczne. Obecnie, ocena noworodka za pomocą skali Apgar wykonywana jest na ogół dwukrotnie -w pierwszej i piątej minucie po porodzie. Zdarza się, że dodatkowe badanie przypada również na trzecią i dziesiątą minutę. Pod uwagę bierze się takie parametry jak wygląd noworodka, czynność serca, reakcję na bodźce, aktywność ciała i obecność oddechu. Jest to pięć czynników, punktowanych w skali 0-2 każdy. Tym sposobem maksymalna ilość punktów, do uzyskania przez noworodka, wynosi 10.

Oceniane elementy stanu fizycznego: 

  • A – wygląd, zaróżowienie skóry (z ang. Appearance)
  • P – czynność serca (z ang. Pulse)
  • G – grymas twarzy, efekt stymulacji (z ang. Grimace)
  • A – aktywność ruchowa, napięcie mięśni (z ang. Acitivity)
  • R – oddech (z ang. Respiration)

Noworodek, którego stan fizyczny dobrze rokuje, otrzymuje podczas oceny od 8 do 10 punktów. Jego skóra jest zaróżowiona, mięśnie kończyn ma napięte, jest aktywny i może ruszać rączkami, głośno krzyczy i popłakuje. Niższy wynik jest skutkiem dłuższego lub skomplikowanego porodu, zakażeń, wrodzonych zaburzeń nerwowo-mięśniowych lub jest wynikiem leków podawanych matce przed porodem. Może też świadczyć o zamartwicy bądź wskazywać na konieczność podjęcia resuscytacji. Noworodki, które uzyskały mniej niż 7-8 punktów zostają poddane obserwacji neonatologicznej. Dodatkowo, jeśli noworodek ma skrajnie niską masę urodzeniową, to ocena odbywa się gdy jest już umieszczony w inkubatorze.

Ważne jest, aby świeżo upieczeni rodzice podchodzili z dystansem do skali Apgar. Obniżona punktacja nie zawsze świadczy o problemach zdrowotnych dziecka. Zazwyczaj, noworodki ocenione w pierwszej minucie życia na mniej niż 10 punktów, później otrzymują ich więcej i są w zupełności zdrowe. Nie należy panikować! Obniżona ocena wynika stąd, że po prostu nie zdążyły się przystosować do warunków nowego otoczenia.

Virginia Apgar do diagnozy stanu pourodzeniowego noworodka wykorzystała parametry  powszechnie stosowane w anestezjologii. Pomimo, że ten rodzaj oceny powstał już 60 lat temu, używany jest do dzisiaj. Potrzebny jest do szybkiej diagnozy stanu noworodka. Uzyskana punktacja jest wykładnikiem dobrostanu dziecka i pozwala przewidzieć ewentualne, późniejszych powikłania zdrowotne. W dziedzinie pediatrii co roku przyznawana jest nagroda imienia Virginii Apgar za wybitne osiągnięcia.

Jeden komentarz

Leave A Reply