Browsing: ocena noworodka

Tuż po porodzie, lekarz ocenia noworodka punktacją w skali Apgar. To pierwszy test, jakiemu poddany zostaje maluch. Przyznana ocena stanowi diagnozę stanu zdrowia dziecka.