Cesarskie cięcie jest tak często wykonywane, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że to dość poważna operacja, która ma konkretne skutki oraz niesie za sobą również zagrożenia. Nie jest to kosmetyczny zabieg, ale poważna ingerencja. Mimo że w przeważającej większości wypadków jest bezpieczna, to trzeba być przygotowanym również na to, że po jej przeprowadzeniu rekonwalescencja może być dość długa, mogą się również pojawić nieprzyjemne powikłania.

Wskazania do wykonania cięcia cesarskiego

Wielu lekarzy i ekspertów podkreśla, że dzisiaj cesarskie cięcie wykonuje się zdecydowanie zbyt często. To dlatego, że kobiety obawiają się porodu siłami natury, nie chcą cierpieć i odczuwać bólu, który paraliżuje je i odbiera wiarę w powodzenie uwieńczone urodzeniem zdrowego maluszka.

Jednak do wykonania cesarskiego cięcia istnieje wiele wskazań. Wśród nich wymienia się ciężkie choroby matki, które mogłyby zagrażać jej zdrowiu podczas akcji porodowej. Poza tym pod uwagę brane są przewlekłe choroby: nadciśnienie tętnicze oraz częste skoki wartości ciśnienia, choroby serca, nerek oraz cukrzyca.

Istnieją również wskazania ze strony dziecka. Tutaj najczęściej wymienia się położenie pośladkowe, poza tym powiększone ryzyko martwicy czy niedotlenienia płodu.

Cesarskie cięcie – powikłania

Cięcie cesarskie jak każdy zabieg medyczny może nieść wiele powikłań. Wśród nich wymienia się uszkodzenie pęcherza moczowego, moczowodów, powikłania anestezjologiczne, obfite krwawienia, zakażenie rany pooperacyjnej, posocznica, niedrożność jelit.

Kobieta decydująca się na cesarkę na życzenie musi wiedzieć, że rekonwalescencja po cięciu cesarskim jest dłuższa niż po porodzie drogami natury. Trzeba się liczyć z wystąpieniem silnych bóli, które wymagają podania środków farmakologicznych do ich uśmierzenia. Poza tym może pojawić się problem z wystąpieniem laktacji i przystawieniem dziecka do piersi. Bardzo często po cięciu nie ma możliwości szybkiej stymulacji piersi do produkcji mleka.

Trzeba również sobie uzmysłowić, że co prawda zgony przy cięciu cesarskim występują w krajach rozwiniętych nie częściej niż 1 na 5000 porodów, jednak istniejące ryzyko jest nawet trzykrotnie wyższe niż to występujące podczas porodów naturalnych.


Autor artykułu

cesarskim cięciu napisała Dorota z sosrodzice.pl – portal dla rodziców promujący racjonalne rodzicielstwo, propagujący zdrowe podejście do wychowywania dzieci. Bez wpadania w skrajności.

Jeden komentarz

Leave A Reply