Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest pozarządową organizacją charytatywnym. Jej głównym statutowym celem jest pomoc osieroconym i opuszczonym dzieciom. Łącznie działa już w 135 krajach. Historia stowarzyszenia sięga roku 1949. Wtedy to Austriak Hermann Gmeiner wybudował pierwszą SOS Wioskę Dziecięcą, w której ulokował dzieci które straciły rodziców w trakcie trwania II Wojny Światowej. Obecnie pod opieka stowarzyszenia znajduje się ponad 1,2mln dzieci ulokowanych w ponad 500 placówkach.

W Polsce pierwsze placówki powstały w 1991 roku. Aktualnie funkcjonują cztery wioski: w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie. Oprócz wiosek Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce prowadzi Domy Młodzieżowe SOS, Wspólnoty Mieszkaniowe SOS i Rodzinne Domy Czasowego Pobytu.

Główną misją stowarzyszenia w Polsce jest szeroko rozumiana pomoc dzieciom, które nie posiadają opieki rodzicielskiej bądź są zagrożone utratą jej. Dla takich dzieci tworzone są specjalne SOS Wioski Dziecięce czyli rodzinne formy opieki zastępczej. W takich miejscach każde dziecko otrzyma rodzinę, a także zostanie otoczone pełną opieką, miłością i bezpieczeństwem. Dostają tam również cenne lekcje przygotowujące je do dalszego, samodzielnego życia po osiągnięciu pełnoletności.

Stowarzyszenie zajmuje się również Domami Czasowego Pobytu, gdzie swoje miejsce mogą znaleźć dzieci, które oczekują na decyzję sądu rodzinnego o końcowym miejscu ich pobytu.

Kolejnym ważnym elementem pracy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce są Programy Umacniania Rodziny, które jak sama nazwa wskazuje, walczą z rozpadającymi się rodzinami.

Jak można pomóc?

Każdy może nieść pomoc dzieciom. Żeby wspomóc Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce można:

  • dokonać jednorazowej wpłaty środków pieniężnych.
  • zdecydować się na „abonament”, w którym regularnie pewna ilość pieniędzy będzie przelewana z konta na konto stowarzyszenia. Każdy, który zdecyduje się na ogólne wsparcie Stowarzyszenia tego typu będzie otrzymywał pakiet wiadomości od Stowarzyszenia o życiu Wiosek SOS. Można także zdecydować się na opiekę nad konkretnym dzieckiem. Wtedy otrzymać się będzie informacje o rozwoju dziecka. Można również pisać do niego samodzielnie listy. Raz w roku można również odwiedzić rodzinę w której się wychowuje.
  • zostać wolontariuszem działającym na rzecz Stowarzyszenia.
  • zostać Rodzicem SOS.
  • przekazać 1% podatku z rozliczenia rocznego PIT.
  • każda szkoła i firma może również zgłosić się do specjalnego programu wsparcia, w trakcie którego prowadzone są szkolenia, konkursy, z których uzyskane środki wspierają Stowarzyszenie.

Leave A Reply