Wiele osób, którym po śmierci rodziców przysługuje renta rodzinna wie, że w okresie września i października musi dostarczyć zaświadczenie o pobieraniu nauki. Przysługuje ona bowiem tylko wówczas, gdy rencista jest osobą uczącą się, a więc uczniom szkół państwowych czy prywatnych oraz osobom na studiach. Do kiedy można otrzymywać wsparcie, jakie dokumenty są potrzebne i na jakich zasadach wypłacane są renty?

Renta do 25. roku życia

Renta rodzinna wynikająca ze statusu osób uczących się przysługuje osobom młodym, które straciły przynajmniej jednego z rodziców, a które mają nie więcej niż 25 lat. Dlatego renta rodzinna przysługuje na taki okres, by doskonale pokryć się z czasem nauki w szkole średniej czteroletniej oraz pięcioletnich studiach. Jest jednak wyjątek. Jeśli student do ukończenia roku ma tylko jeden rok, a urodziny dwudzieste piąte przypadają na ten właśnie rok, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontynuuje wypłatę honorarium do skończenia studiów.

Renta tylko dla uczących się – dokumenty

Zatem, aby poświadczyć o pobieraniu nauki, student oraz uczeń muszą uzyskać odpowiednie zaświadczenia, które przedkłada się Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W tym wypadku, jeśli chodzi o kwestie dokumentów, muszą pojawić się przewidywane terminy ukończenia nauki oraz zaświadczenie, że dana osoba jest uczniem czy studentem danej placówki. Warto w tym wypadku jednak wziąć pod uwagę, że jeśli do końca października roku, w którym wyznaczono zakończenie przyznawania świadczeń nie przedłoży się ważnego dokumentu, październikowa wypłata przepadnie, mimo bycia wówczas studentem czy uczniem, zazmacza adwokat z PBKB. Należy więc tego pilnować.

Na jak długo przyznaje się świadczenie?

Wszystko zależy od tego czy świadczenie to jest określone przez instytucję. Należy bowiem zaznaczyć, że czasami zaświadczenia wydaje się na jeden rok – tak często robią uczelnie państwowe. Wówczas co roku należy przedłożyć nowe zaświadczenie. Czasami jednak możemy spotkać się z zaświadczeniem obejmującym cały przewidywany okres nauki, np. w przypadku studiów magisterskich okres dwóch lat – wówczas ZUS przyznaje środki na okres dwóch lat lecz sprawdza czy nauka rzeczywiście była pobierana przez cały ten okres.

Osoby pobierające rentę rodzinną powinny wiedzieć jak długo przysługuje im świadczenie, ale także nie zapominać o terminach, które mogą skutkować stratą części dochodów, jakie przysługiwałyby przy przedłożeniu dokumentów do końca października.

Share.

Leave A Reply