Browsing: renta rodzinna

Wiele osób, którym po śmierci rodziców przysługuje renta rodzinna wie, że w okresie września i października musi dostarczyć zaświadczenie o pobieraniu nauki. Przysługuje ona bowiem tylko wówczas, gdy rencista jest osobą uczącą się, a więc uczniom szkół państwowych czy prywatnych oraz osobom na studiach. Do kiedy można otrzymywać wsparcie, jakie dokumenty są potrzebne i na jakich zasadach wypłacane są renty?