Lokata terminowa pozwala na wykorzystanie dotychczas zgromadzonych oszczędności do zdobycia dodatkowych pieniędzy w formie odsetek. Pieniądze odłożone na lokacie, w odróżnieniu od tych, które gromadzone są wyłącznie na rachunku bankowym, pracują na siebie przynosząc większe zyski. Oprocentowanie środków pieniężnych na koncie jest zwykle bardzo niskie. Przesunięcie ich na lokatę pozwala na zwielokrotnienie zysków.

Wyliczenie odsetek z lokaty terminowej

Odsetki z lokaty wylicza się mnożąc kwotę lokaty i stopę oprocentowania przez liczbę dni trwania lokaty oraz dzieląc wyliczoną sumę przez liczbę dni w roku. Np. przy lokacie na kwotę 2000 złotych, o oprocentowaniu w skali rocznej 1% oraz 90 dniach lokaty, odsetki wyniosą: 2000 * 0,01 * 90 / 365 = 4,93 zł.

Oprócz kwoty 2000 złotych przy spłacie lokaty, na konto powinno wpłynąć zatem dodatkowo 4,93 zł. Tak się jednak nie stanie, ponieważ zyski z lokat opodatkowane są dodatkowo podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. podatkiem Belki). Obecnie wynosi on 19%.

Oznacza to, że w analizowanym przypadku, w dniu zakończenia lokaty na koncie pojawią się odsetki w wysokości 4,93 zł – (4,93 *0,19 %) = 4,93 – 0,94 = 3,99 zł. Nie trzeba jednak w tym wypadku nic już robić i dokonać odprowadzania podatku ponieważ taki podatek od zysku z lokaty jest pobierany bezpośrednio przez bank. Na konto trafia już właściwa kwota odsetek w dniu, w którym lokata terminowa ulega zakończeniu.

Zaokrąglenia podatku do zapłaty

Osoby, które decydują się na lokatę terminową muszą mieć na uwadze to, że podatek od odsetek z lokaty jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę. Oznacza to, że np. gdy wyliczony od odsetek podatek wyniesie 1,011 zł, bank pobierze nie 1,01 zł lecz 1,02 zł podatku.

Wynika to z przepisów ordynacji podatkowej. Uległy one zmianie w tym zakresie w 2012 r. Spowodowało to zniknięcie z rynku tzw. lokat antybelkowych, które pozwalały na uniknięcie podatku od zysków kapitałowych.

Od czego zależy stopa oprocentowania lokaty?

Stopa oprocentowania lokaty może być w każdym banku różna. Do ustalenie oprocentowania bank bierze pod uwagę przede wszystkim ilość środków pieniężnych, które są umieszczane na lokacie (im jest ich więcej tym wyższa stopa oprocentowania) oraz czas lokaty (tutaj bank także jest skłonny do wyższego oprocentowania środków pieniężnych przy dłuższych lokatach).

Lokata terminowa może posiadać ponadto stałe lub zmienne oprocentowanie. W przypadku stałego oprocentowania w łatwy sposób, jednym wzorem wylicza się zysk z lokaty, z kolei gdy oprocentowanie jest zmienne, trzeba brać pod uwagę także inne czynniki (jak np. inflacja lub stopy procentowe ogłaszane okresowo przez Radę Polityki Pieniężnej).

Leave A Reply