Browsing: liczenie odsetek od lokat

Lokata terminowa pozwala na wykorzystanie dotychczas zgromadzonych oszczędności do zdobycia dodatkowych pieniędzy w formie odsetek. Pieniądze odłożone na lokacie, w odróżnieniu od tych, które gromadzone są wyłącznie na rachunku bankowym, pracują na siebie przynosząc większe zyski. Oprocentowanie środków pieniężnych na koncie jest zwykle bardzo niskie. Przesunięcie ich na lokatę pozwala na zwielokrotnienie zysków.