Browsing: schizofrenia

Osoby chorujące na schizofrenię w Polsce są w dużym stopniu zagrożone wykluczeniem społecznym. Słaba świadomość tej choroby w naszym społeczeństwie skutkuje postawami dyskryminującymi chorych i spychaniem ich na margines życia społecznego. Choroba staje się piętnem i wyrokiem.