Browsing: poofi pure

Choć omdlenia w czasie ciąży są problemem częstym i powszechnym, to jednak nie wolno ich bagatelizować. Wprost przeciwnie. O zawrotach głowy i krótkotrwałych utratach przytomności przyszła mama powinna bezzwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego. Konsultacja ze specjalistą jest niezbędna, ponieważ pozwala ustalić przyczyny dolegliwości i pomaga uniknąć omdleń w przyszłości.