Browsing: podręczniki szkolne

Książka, która zawiera podstawowe wiadomości z danej dziedziny, zwana jest podręcznikiem szkolnym. Stanowi on podstawowe narzędzie dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dzięki niemu młody człowiek poznaje i lepiej rozumie świat, który go otacza.