Browsing: płyn adept

Zrosty należą do najczęściej występujących powikłań pooperacyjnych. Są one nieprawidłowym połączeniem tkanek w niepożądanej lokalizacji. Tworzą się jako odpowiedź organizmu na podrażnienie tkanek w wyniku zapalenia lub ingerencji chirurgicznej, takiej jak nacięcie. Najczęściej występują po zabiegach w obrębie jamy brzusznej i miednicy. Mogą prowadzić do zaburzeń fizjologicznego funkcjonowania obszaru, na którym powstają, co czyni je potencjalnie groźnymi. Wyjątkowo niebezpieczna jest niedrożność światła przewodu pokarmowego, wywołana przez ucisk zrostów na jelita. W skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do zapalenia otrzewnej i stanu bezpośredniego zagrożenia życia. Zapobieganie zrostom pooperacyjnym Wyzwaniem współczesnej medycyny jest postępowanie śródoperacyjne, mające na celu zminimalizowanie ryzyka występowania zrostów. W tym…