Browsing: narodziny

Poród fizjologiczny to regularnie powtarzające się skurcze macicy o zwiększającym się natężeniu, które powodują wygładzanie się i rozwieranie szyjki macicy, urodzenie dziecka oraz wydalenie łożyska. Wyróżnia się cztery okresy porodu.