Wraz z końcem roku rozpoczyna się sezon typowych zimowych infekcji. Wśród nich króluje choroba przeziębieniowa oraz grypa. Ta pierwsza zwykle ustępuje samoistnie i bez śladów, natomiast grypa może pozostawić ciężkie dla zdrowia powikłania. Z tego powodu powinniśmy unikać zachorowania na grypę, w czym mogą pomóc coroczne szczepienia.

Ochrona przed groźnymi powikłaniami

Choroba przeziębieniowa podlega skutecznemu leczeniu za pomocą leków z grupy NLPZ, co na przeziębienie jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Inaczej jest w przypadku grypy. Tutaj powikłania mogą bowiem wystąpić w czasie trwania choroby lub po jej ustąpieniu. W zdecydowanej większości dotyczą górnych dróg oddechowych, ale mogą również obejmować układ krążenia oraz układ nerwowy. Wśród powikłań grypy znajdują się:

  • zapalenie płuc,
  • zaostrzenie chorób przewlekłych (np. astma),
  • zapalenie mięśnia sercowego,
  • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
  • zapalenie rdzenia kręgowego,
  • zapalenie mięśni,
  • zespół wstrząsu toksycznego, czyli sepsa.

Szczepienie jest szczególnie wskazane u małych dzieci (od 6. miesiąca życia do 4. roku), u osób po 50. roku życia, osób cierpiących na przewlekłe choroby układu krążenia i układu oddechowego, cukrzycy, osoby po przeszczepach narządów, osoby otyłe, kobiety w ciąży oraz ją planujące. Poza tym szczepienie zaleca się u osób mających częsty kontakt z małymi dziećmi, pensjonariuszom domów opieki i służbie zdrowia.

Szczepionka zmniejsza ryzyko śmiertelności

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego z zeszłego sezonu jesienno-zimowego odnotowano prawie 4 miliony zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. Natomiast najbardziej przerażający jest fakt, że śmiertelność grypy sezonowej wynosi od 0,1 do 0,5% (umiera 1 do 5 na 1000 osób), przy czym 90% zgonów występuje u osób po 60. roku życia. Osoby starsze często obciążone są dodatkowymi schorzeniami i mają osłabioną odporność w związku z przyjmowaniem dużych ilości leków. Ponadto kardiolodzy raportują, że szczepienia zmniejszają ryzyko śmiertelnych chorób kardiologicznych, np. zawału serca i hospitalizacji, ponieważ chronią zarówno przed grypą, jak i przed uwolnieniem czynników zapalnych towarzyszących zawałom oraz nasilających niewydolność serca. W przypadku zaszczepienia szansa na łagodny przebieg choroby i powrót do zdrowia radykalnie się zwiększa, a skuteczność szczepionki oceniana jest na 60-90%. Warto podkreślić, że w Polsce szczepienie dla osób starszych (powyżej 65. roku życia) oraz kobiet w ciąży podlega częściowej refundacji.

Szczepionka chroni przed epidemią

W Polsce obowiązuje stały nadzór epidemiologiczny nad grypą, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od stycznia do marca. Jest to bardzo ważne, ponieważ grypa jest chorobą wirusową, która łatwo i szybko się rozprzestrzenia, co daje duże ryzyko wystąpienia epidemii. Historia odnotowuje trzy groźne pandemie grypy, które miały miejsce w ubiegłym wieku i przyczyniły się do śmierci milionów ludzi. Z tego powodu stałe monitorowanie wskaźników zachorowalności jest bardzo ważne i pozwala kontrolować przebieg sezonu infekcyjnego. Dlatego szczepiąc się, chronimy nie tylko siebie, ale także najbliższe otoczenie, stanowiąc ogniwo hamujące szerzenie się infekcji na zewnątrz.

Leave A Reply