Jakie są pierwsze objawy białaczki?Istotą białaczki jest wzmożona produkcja białych krwinek w organizmie. Stąd też nazwa tej choroby, będącej w rzeczywistości jednym z rodzajów nowotworu. Patologie związane z produkcją krwi nie ograniczają się do leukocytów (inna nazwa białych krwinek), lecz dotyczą wszystkich komórek.

Typy białaczki

Choroba może przyjmować różne formy, od ostrej do przewlekłej, ponadto wyróżnia się białaczkę szpikową oraz limfatyczną. Każdy podtyp choroby charakteryzuje się specyficznymi objawami.

Najczęstsze objawy początkowe

Bez rozróżnienia na typy choroby, do najwcześniejszych, łatwo zauważalnych objawów, należą:

  • gorączka,
  • ogólne osłabienie,
  • gwałtowny spadek masy ciała,
  • częste krwawienie niespowodowane urazem (np. z nosa lub z odbytu),
  • bóle kości,
  • bóle głowy,
  • trudności w oddychaniu,
  • anemia.

Powiększenie organów wewnętrznych

Wystąpienie białaczki powoduje specyficzne reakcje całego organizmu. Poza wymienionymi wcześniej symptomami, występują także takie, których możesz przez długi czas nie zauważyć, jeżeli nie przeprowadzisz badań lekarskich. Przykładowo – w białaczce limfatycznej dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych, natomiast we wszystkich typach choroby znaczącemu powiększeniu ulegają śledziona (może to powodować bóle w jamie brzusznej) oraz wątroba.

Badania krwi

Jak już wiesz, choroba nowotworowa komórek krwi może przebiegać w zróżnicowany sposób. Czasami objawy są wyraźnie widoczne już w początkowym stadium, innym razem, jak w przewlekłej białaczce szpikowej, przez wiele miesięcy albo i lat – choroba rozwija się w ukryciu, nie dając o sobie znać. W takim przypadku jedynym sposobem na jej wykrycie jest lekarska interpretacja badań morfologicznych.

Niespecyficzne objawy

Oprócz ogólnych objawów, wspólnych dla większości pacjentów, istnieją także bardziej specyficzne symptomy choroby, występujące tylko u niektórych. Badania wykazały, że okresowo lub stale występujący paraliż prawej części twarzy może oznaczać początek białaczki (1). Innym, rzadkim, dotyczącym jedynie mężczyzn objawem nowotworu krwi jest priapizm. Polega on na długotrwałym, bolesnym wzwodzie prącia.

Błędne diagnozy

Z powodu niespecyficznych sygnałów, jakie wysyła organizm w odpowiedzi na wystąpienie białaczki, może być ona mylona z innymi chorobami. Musi wystąpić zespół symptomów, żeby mówić o uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia nowotworu krwi. Tym nie mniej, jeśli zauważysz u siebie przynajmniej kilka opisanych powyżej oznak, zrób badania morfologiczne, a następnie zgłoś się do lekarza-hematologa. Jest to najlepszy sposób na uzyskanie wiarygodnej diagnozy. Warto się pofatygować – im wcześniej wykryjesz białaczkę, tym większe masz szanse na wyleczenie.


1. Kubota, Kazuo, et al. Facial palsy as an unusual presenting symptom associated with acute myeloid leukemia. Pediatrics International 56.4 (2014): e37-e40.

Źródła ogólne:

Rundles, R. Wayne, and Joseph O. Moore. Chronic lymphocytic leukemia. Cancer 42.S2 (1978): 941-945. 
Silverstein, Murray N., Patrick J. Kelly. Leukemia with osteoarticular symptoms and signs. Annals of internal medicine 59.5_Part_1 (1963): 637-645.

Leave A Reply