Jak skutecznie pomagać?Pomoc niesiona potrzebującym ma w sobie siłę, którą trudno przecenić. Wielu z nas jest chętnych, by pomóc potrzebującym, ale nie do końca wie, jaką ścieżką podążać. W jakiej formie pomagać, gdzie się udać czy też wreszcie, komu w pierwszej kolejności potrzebne jest wsparcie? Pośród narastających wątpliwości największą stanowi właśnie wybór osoby, osób bądź rodzin, którym niezbędne są różne formy pomocy. Liczba potrzebujących niestety stale rośnie i nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim tego, czego na co dzień brakuje im w życiu. Najprostszą formą wsparcia wydaje się być przekazanie określonej kwoty na daną organizację bądź konkretną osobę. Nie jest to jednak jedyna możliwość okazania wsparcia.

Potrzebujący są zarówno pośród dzieci, jak i dorosłych. To wielokrotnie pojedyncze osoby, które straciły kontakt z bliskimi bądź też nie mają najbliższej rodziny, jak i całe rodziny ledwo wiążące koniec z końcem i nie będące w stanie zagwarantować podstawowych potrzeb poszczególnym członkom. Pomoc finansowa jest zatem nieoceniona, niezbędna i tę formę wybieramy najczęściej. Nie brakuje fundacji czy też różnego rodzaju organizacji, dzięki którym można zrobić dobry uczynek i chociaż niewielką część ze swoich funduszy przekazać na rzecz osób potrzebujących. Można zdecydować się na comiesięczne przekazywanie datków w wybranej kwocie i zostanie patronem sos. To pomoc dla dzieci osieroconych i opuszczonych, a niezbędne szczegóły odnośnie tego, jak zostać patronem sos i pomagać innym znajdziemy pod adresem www.patronsos.org.

Poza wsparcie finansowym wielokrotnie zarówno najmłodsi, jak i starsi oczekują zupełnie innych form pomocy. Liczy się czyjaś obecność, dotrzymanie towarzystwa i czas poświęcony osobie samotnej, której nierzadko wystarcza możliwość porozmawiania z kimś. Taka forma wolontariatu niesie ze sobą korzyści dla obydwu stron. Starsi ludzie nie czują się osamotnieni, zyskują rozmówcę, a co za tym idzie starość naznaczona chorobami i upływającym nieubłaganie czasem staje się łatwiejszą do zniesienia. Wolontariusze zaś czyniąc dobry uczynek i poświęcając swój czas innym kształtują własny charakter. Uczą się empatii, rozumienia ludzkich potrzeb i okazywania dobra wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. Dla nich to nie tylko pomoc niesiona innym, ale i cenna, życiowa lekcja.

Form, w jakich można pomagać potrzebującym jest całe mnóstwo i nawet ci, którzy fizycznie nie są w stanie poświęcić swojego czasu na obecność obok drugiej osoby, mogą zdecydować się na przekazywanie regularnych datków, jednorazowej darowizny, zbiórkę rzeczy już nieużywanych, a mogących jeszcze komuś się przydać.

Leave A Reply