Każdy, kto musi zmierzyć się z maturalnymi zadaniami z matematyki zastanawia się, czy wiedza, którą przyswoił podczas zajęć lekcyjnych w szkole jest wystarczająca, aby bez zbędnego stresu zdać egzamin. Matura z matematyki na poziomie podstawowym jest obecnie obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Czy wobec tego, warto skorzystać z dostępnych na rynku edukacyjnym dodatkowych, specjalistycznych kursów , które przygotowują do egzaminu dojrzałości? 

Obowiązkowa matura z matematyki jest problemem zwłaszcza dla osób, które maja trudności z przyswajaniem informacji z przedmiotów ścisłych. Właśnie ten przedmiot  jest uważany za jeden z trudniejszych i obok fizyki oraz chemii najmniej lubianych przez osoby obdarzone humanistycznym umysłem. Nie da się jednak ukryć, że jest to niezwykle istotna dziedzina nauki, bez której trudno żyć i dobrze funkcjonować we współczesnym świecie. Nauka ta otacza współczesnego człowieka w świecie, w którym istotne są liczby, kwoty, arkusze kalkulacyjne, raporty i analizy. Wysiłek i czas poświęcony „królowej nauk” może w znaczący sposób zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnej oceny na maturze z  tego przedmiotu. Jak więc zwiększyć szansę na zdanie egzaminu dojrzałości z matematyki? Można skorzystać z  ciekawych ofert, jakie dają kursy maturalne.

Dodatkowe kursy i szkolenia

Przygotowując się do matury należałoby nie poprzestawać jedynie na zajęciach szkolnych, zwłaszcza z przedmiotu który sprawia nam trudności. Warto uzupełnić swoją wiedzę poprzez wybranie dodatkowych, wspomagających zajęć. Obecnie na rynku prezentowana jest szeroka oferta różnego rodzaju kursów, które przysposabiają do egzaminu. Istnieje wiele szkół proponujących dodatkowe zajęcia z matematyki, a ich oferta jest zróżnicowana  m.in. pod względem poziomu nauczania, intensywności zajęć oraz czasu, jaki zainteresowana osoba chce poświęcić na naukę. Przykładem jest Szkoła Profi-Matura, która w zależności od oczekiwań i zamierzeń kursanta proponuje następujące kursy:

  • kurs roczny – dla osób, które zamierzają zdawać egzamin w formie zarówno podstawowej jak i rozszerzonej, obejmujący zajęcia z nauczycielem oraz warsztaty, a także indywidualne konsultacje. Szkoła zapewnia nieograniczony dostęp do materiałów edukacyjnych oraz matury próbne, by sprawdzić stan swojej wiedzy;
  • kurs semestralny – przeznaczony dla osób, które na ten przedmiot chcą poświęcić czas w drugiej połowie roku szkolnego (kurs również w wersji podstawowej i rozszerzonej);
  • kurs intensywny – dla osób, które chcą w bardzo krótkim czasie (na przykład w trakcie kilku tygodni) opanować niezbędny materiał, uporządkować wiedzę, przećwiczyć umiejętność rozwiązywania zadań i strategii rozwiązywania arkuszy.

Aby sprawdzić siebie i zwiększyć swoje szanse na zdanie egzaminu warto skorzystać z takich kursów, na które można się zapisać m.in. drogą elektroniczną, tak jak w przypadku Szkoły Profi-Matura. Wystarczy wypełnić krótki formularz na stronie profimatura.pl. Po uzupełnieniu kilku informacji przedstawiciel Szkoły kontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu udzielenia wszelkich informacji. Jest to bardzo wygodne, ponieważ bez wychodzenia z domu można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania, dopytać o szczegóły oferty i podjąć decyzję.

Co zyskujemy korzystając z kursów

Podejmując decyzję o przystąpieniu do kursu, który przygotowuje do matury, należy zastanowić się, co uda się w ten sposób zyskać. Wiadomo, że dodatkowa nauka związana jest z opłatami, poświęceniem swojego czasu oraz podjęciem pewnego wysiłku. W związku z tym, aby te inwestycje się zwróciły, należy starannie wybrać odpowiedni kurs oraz zaangażować się w naukę. Trzeba przede wszystkim rozważyć ile czasu potrzeba na opanowanie niezbędnego materiału. Warto skorzystać z diagnozy kompetencji maturalnych, które proponuje wiele szkół (często bezpłatnie) przed przystąpieniem do kursu. Ma ona za zadanie sprawdzenie stanu wiedzy i umiejętności w chwili rozpoczęcia zajęć, zaplanowanie indywidualnego planu działania oraz dobranie odpowiedniego z dostępnych wariantów przygotowania maturalnego.

Korzystając z kursów można wiele zyskać:

  • pewność siebie – to zapewnia nam wiele wykonanych ćwiczeń i zadań, sprawdzonych przez inne osoby niż nauczyciel w szkole. Systematyczne ćwiczenia wyeliminują najczęściej popełniane wcześniej błędy i zapewnią poczucie dobrze wykonanego zadania oraz pozytywnego myślenia na temat stanu swojej wiedzy i umiejętności;
  • solidne przygotowanie zapewnione przez wykwalifikowanych nauczycieli, którzy dzięki regularnym szkoleniom posiadają aktualną wiedzę na temat wymagań egzaminacyjnych lub też sami są egzaminatorami maturalnymi;
  • możliwość przepracowania zadań typu maturalnego, a nawet napisania próbnych matur wraz ze szczegółowym omówieniem wyników;
  • indywidualne podejście – to główna przewaga dodatkowych, pozaszkolnych kursów. Tu zawsze jest czas i miejsce na indywidualne konsultacje, omówienie każdego szczegółu, dostosowanie planu działania do potrzeb i możliwości;
  • motywację – nie każdy potrafi zmotywować samego siebie i systematycznie pracować nad wynikami. Udział w kursie niewątpliwie mobilizuje do pracy nad sobą, uczy planowego działania oraz wywiązywania się z postawionych sobie celów.

Udział w kursach ma przede wszystkim za zadanie oswojenie się z arkuszami maturalnymi oraz uodpornienie  na związany z podejściem do egzaminu stres. Takie dodatkowe zajęcia są świetną okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i postępów w danej dziedzinie. Każdy człowiek uczy się w inny sposób  – jedni wolą pracować indywidualnie, inni najlepiej przyswajają wiedzę podczas grupowych zajęć warsztatowych. Nie ma natomiast wątpliwości co do faktu, że warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanych pedagogów, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie i chcą się tą wiedzą dzielić. Jest to bardzo cenne, szczególnie dla osób, które mają wiele materiału do przyswojenia w niedługim czasie lub, gdy matematyka nie jest ich najmocniejszą stroną albo w sytuacji, kiedy potrzebują silnej motywacji i wsparcia na drodze do osiągnięciu zamierzonego celu.

Leave A Reply