Browsing: Wrażliwość skóry a wrażliwość emocjonalna

Jeszcze 30 lat temu jedynie 30% populacji zgłaszało problem wrażliwej skóry, w dzisiejszych czasach odsetek ten wzrósł do 50-60%. Powodem wydaje się być większa świadomość zdrowotna oraz niestety wzrost zanieczyszczenia środowiska. Skóra jest organem, który stanowi łączność z otaczającym nas światem, a zarazem chroni przed występującymi w nim szkodliwymi czynnikami. Stoi zatem przed wyjątkowo dużym wyzwaniem, bo ilość i jakość tych czynników, przed którymi ma chronić ciągle rośnie. Przyczynia się do tego m.in. chemizacja życia, zanieczyszczenie środowiska oraz dziura ozonowa.