Browsing: seks a polityka

Analiza problematyki dotyczyącej seksualności Polaków w kontekście preferencji politycznych została opracowana przez prof. Zbigniewa Izdebskiego na podstawie wyników badań Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy „Seksualność Polaków 2011” przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie Polaków przez firmę TNS OBOP. Niniejsze analizy przygotowano w oparciu o odpowiedzi 3033 respondentów w wieku 18-59 lat.