Browsing: rola przytulania

Związki dwojga ludzi to rzecz bardzo skomplikowana. Prawidłowa relacja budowana jest na wielu poziomach: fizycznym, emocjonalnym, duchowym. Rozwój wszystkich tych poziomów musi być mniej więcej równoległy.