Browsing: mikrobiota jelitowa

W ludzkich jelitach znajduje się ogromna ilość mikroorganizmów, które mają znaczący wpływ na przebieg podstawowych procesów i funkcjonowanie organizmu człowieka. Pomiędzy florą jelitową a organizmem wytwarza się pewnego rodzaju symbioza, z której czerpiemy ogromne korzyści. Dlatego jakiekolwiek zaburzenie w obrębie flory jelitowej lub zachwianie liczebnej równowagi może spowodować poważne konsekwencje zdrowotne. Czym jest flora jelitowa? Mikroflorę jelitową stanowią różnego rodzaju mikroorganizmy, wśród których najliczniejsze są bakterie. Szacuje się, że ilość bakterii ponad 10-krotnie przewyższa ilość komórek ludzkiego ciała. Bakterie zasiedlające jelita dzieli się na tlenowe i beztlenowe, a wśród nich najbardziej popularne to: Bacteroides, Firmicutes, Proteobacteria i Actinobacteria. Ponadto różne…