Browsing: kobieta prcująca

Zdarza się, że aktywność zawodowa nie kończy się na dniu roboczym. Pracownik pozostaje w stanie gotowości w miejscu wyznaczonym przez swojego pracodawcę. Taki czas zwany jest dyżurem, w trakcie którego pracownik oczekuje na sygnał do podjęcia pracy.