Browsing: kampania tu i teraz

Brak interdyscyplinarnego podejścia w leczeniu raka piersi, dostępu do innowacyjnych terapii czy likwidacja procedury chemioterapii niestandardowej to tylko niektóre problemy, na które zwrócili uwagę uczestnicy konferencji prasowej „Kobiety z zaawansowanym rakiem piersi. Czas to pieniądze, których nie ma”, która odbyła się w 27 maja br. w Warszawie. Dyskusja toczyła się wokół polepszenia obecnych rozwiązań systemowych, które w ocenie ekspertów – niewystarczająco odpowiadają na potrzeby kobiet z zaawansowanym rakiem piersi. Powody takiego stanu rzeczy? Po 1 stycznia 2015 r. główny nacisk i środki zostały przesunięte na wczesną diagnostykę. To utrudnia efektywne i szybkie leczenie chorych z zaawansowanym procesem nowotworowym.