Browsing: otyłość wśród młodzieży

W ciągu ostatnich lat w większości krajów na świecie obserwuje się wzrost takich zjawisk jak nadwaga i otyłość. Problem nie dotyczy tylko osób dorosłych, ale także dzieci i młodzieży w okresie dorastania. W Stanach Zjednoczonych u 22% dzieci i młodzieży występuje nadwaga, w Europie u 6-15%, natomiast w Polsce odsetek ten występuje w granicach 2,5-12%. Wzrost tego zjawiska z pewnością jest powodowany zmianami, takimi jak spożywanie dużej ilości pokarmów przy zmniejszonej aktywności fizycznej.