Z jednej strony myśl o czekającym przyszłą mamę porodzie może budzić stres i niepokój, głównie przed tym, co nieznane, a z drugiej to niezwykle wyczekiwany moment, w którym maluszek pojawi się na świecie. Zbliżający się termin rozwiązania budzi wiele skrajnych emocji, dlatego warto jak najwięcej dowiedzieć się o tym, jaki jest przebieg porodu naturalnego.

Kiedy poród naturalny, a kiedy cesarskie cięcie?

Natura tak przygotowała kobietę pod względem fizycznym, że jest ona w stanie wydać własnymi siłami na świat dziecko. Jego urodzenie jest naturalnym aktem, ale nie zawsze poród naturalny, nazywany również porodem siłami natury, jest możliwy. Wśród wskazań pilnych do przeprowadzenia cesarskiego ciecia przedstawia się natomiast m.in. nieprawidłowe położenie główki  dziecka lub poród przedwczesny płodu, który – w przypadku, gdyby przebiegał drogami rodnymi, niósłby ze sobą poważne ryzyko uszkodzenia zdrowia.

Przebieg porodu naturalnego

Jeśli lekarz uznaje, że poród naturalny jest najlepszym rozwiązaniem dla ciężarnej i jej dziecka, to właśnie do niego wraz z położnymi przygotowuje kobietę. Przebieg porodu naturalnego jest następujący:

  • Faza 1: od pojawienia się pierwszych regularnych skurczów do pełnego rozwarcia szyjki macicy.
  • Faza 2: od osiągnięcia pełnego rozwarcia szyjki macicy do pojawienia się maluszka na świecie.
  • Faza 3: od narodzin dziecka, poprzez odcięcie pępowiny, wydalenie łożyska i ocenę stanu noworodka po przystawienie dziecka do piersi.
  • Faza 4, w której monitoruje się proces obkurczania macicy i rozpoczyna się proces połogu.

Nie zawsze poród inicjowany jest samoistnie. Zdarza się, że istnieje konieczność tzw. indukcji porodu, która oznacza po prostu jego wywoływanie. Najczęściej ma to miejsce, kiedy termin wyznaczonego porodu znacznie minął lub zachodzą jakiekolwiek przesłanki, że dalsze oczekiwanie na samoistne rozpoczęcie akcji porodowej nie jest bezpieczne dla dziecka lub mamy. Dla wywołania akcji porodowej kobieta otrzymuje z zalecenia lekarza odpowiednie leki, które mają za zadanie wywołać skurcze macicy. Pozostaje wówczas cały czas pod opieką medyczną.

Biorąc pod lupę przebieg porodu naturalnego nie możemy przewidzieć, jak w każdym etapie przebiegać będzie akcja porodowa. Przyszła mama może przygotować jednak plan porodu, w którym wskaże wszystkie swoje życzenia związane z tym szczególnym wydarzeniem.

Czym jest plan porodu?

Plan porodu to dokument, w którym ciężarna może uwzględnić w formie pisemnej wszystkie swoje oczekiwania odnośnie do opieki okołoporodowej, porodu i okresu połogu. Plan porodu można przygotować samodzielnie, z pomocą lekarza prowadzącego lub zaufanej położnej. Jego sporządzenie ma za zadanie poinformować personel medyczny o woli przyszłej mamy, a jej samej zagwarantować komfort psychiczny w tak ważnym momencie. Pozwala on także lepiej poznać procedury medyczne związane z porodem, które mogą zaproponować lekarz położnik oraz położna.

Trzeba uświadomić sobie przy tym, że poród nie jest procesem, który u każdej mamy przebiega w ten sam sposób. Nie ma możliwości drobiazgowego zaplanowania porodu, ponieważ zawsze mogą pojawić się nieoczekiwane zwroty akcji, które wymuszą jego modyfikację i dostosowanie do zaistniałej sytuacji. Nie martwmy się jednak na zapas – odpowiednio poinformowany personel medyczny dołoży wszelkich starań, aby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo – zarówno przyszłej mamy, jak i pojawiającego się na świecie maluszka.

Jak przygotować plan porodu?

W planie porodu można wskazać, czy rodząca chciałaby, aby towarzyszyli jej ojciec dziecka, ktoś z rodziny, przyjaciółka, a może doula – asystentka rodzącej. Matka może zadeklarować, że chce rodzić bez znieczulenia. Nie oznacza to jednocześnie, że nie może zmienić zdania, kiedy bóle porodowe będą zbyt silne. Ostateczną decyzję co do postępowania w czasie porodu podejmuje zawsze lekarz na podstawie badania i oceny zaistniałej sytuacji.

Plan porodu można podzielić na kilka kluczowych części:

  • informacje o sposobie przygotowania się do porodu;
  • informacje o tym, jak ma przebiegać poród;
  • informacje o wydarzeniach, które będą miały miejsce po porodzie.

Mama może zdecydować m.in., czy zamierza od razu po porodzie szczepić dziecko, czy chce je jak najszybciej przystawić do piersi i nakarmić oraz czy planuje mieć kontakt z maluszkiem skóra do skóry przez 2 godziny po porodzie i w trakcie rodzenia łożyska.

Jeśli ciężarna przygotuje plan porodu i pozna przebieg porodu naturalnego oraz procedury związane z porodem za pomocą cesarskiego cięcia, zyska wiedzę, która być może z większym spokojem pozwoli jej przygotować się na przyjście maluszka na świat.

Share.

Leave A Reply