III edycja programu Na Rodzinę Można LiczyćRuszyła III edycja programu stypendialnego „Na Rodzinę Można Liczyć”, prowadzonego przez IKEA oraz Fundację Świętego Mikołaja. Jego celem jest wsparcie finansowe uczniów, którzy nie tylko osiągają dobre wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania, ale również angażują się społecznie. Akcja potrwa do 11 maja 2014 roku.

Aby pomóc, wystarczy podczas zakupów w IKEA Kraków okazać kartę IKEA FAMILY. Za każde zarejestrowane w ten sposób zakupy firma przekaże 50 groszy na specjalny Fundusz Stypendialny. W ramach programu „Na Rodzinę Można Liczyć”, który realizowany jest od 2012 roku, do tej pory udało się zebrać kwotę 577 679 złotych (293 539 zł w pierwszej edycji oraz 284 140 zł w drugiej edycji). Środki te zostały przeznaczone na stypendia dla 289 uczniów w całej Polsce, w tym dla 92 młodych mieszkańców Małopolski i Podkarpacia.

Cieszymy się, że duża część dotychczas zebranych środków trafiła do uczniów z naszego regionu – mówi Magdalena Gorecka–Przepolska, odpowiadająca za program IKEA FAMILY w IKEA Kraków. – Jesteśmy dumni z tych młodych i zdolnych ludzi, którzy nie tylko osiągają świetne wyniki w nauce, ale też angażują się społecznie i ekologicznie. Dzięki odpowiedniemu wsparciu mogą stać się wzorem do naśladowania wewnątrz społeczności, w których żyją, które współtworzą i którym pomagają. Zachęcamy więc wszystkich klubowiczów IKEA FAMILY do każdorazowego okazywania swojej karty podczas zakupów. Tylko tyle wystarczy, żeby pomóc uczniom rozwijać ich talenty i zainteresowania – dodaje.

W trzeciej edycji „Na Rodzinę Można Liczyć” stypendia będą przyznawane przede wszystkim młodzieży zaangażowanej społecznie, biorącej udział w projektach charytatywnych, obywatelskich, proekologicznych czy kulturalnych. Warunki uczestnictwa w programie dla szkół oraz procedura ubiegania się o stypendia zostały opisane na stronie www.IKEA.pl/stypendia. W ramach akcji szkoły będą mogły nadsyłać swoje zgłoszenia do 8 czerwca 2014 roku. Te, które zostaną zakwalifikowane, wybiorą spośród swoich uczniów przyszłych stypendystów.

– Celem programu „Na Rodzinę Można Liczyć” jest nie tylko wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Polsce poprzez realne wsparcie finansowe, ale też zwiększanie świadomości i zainteresowania Polaków ważnym tematem społecznym, jakim jest rozwój kapitału intelektualnego nastolatków. Rola szkół w tym procesie jest nieoceniona, dlatego zachęcamy je do wspierania uczniów w odkrywaniu oraz rozwijaniu ich umiejętności i talentów, w realizacji ciekawych pomysłów i inicjatyw prospołecznych, a także do umacniania w nich pozytywnych wartości – powiedziała Kinga Najkowska, koordynator programu „Na Rodzinę Można Liczyć” w Fundacji Świętego Mikołaja.

Więcej o programie „Na Rodzinę Można Liczyć”: www.ikea.pl/stypendia
Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

Leave A Reply