O tajemnicy lekarskiej słyszał każdy, choć niektórzy wciąż spierają się kogo, a nawet czego tak naprawdę dotyczy. Czy zachowanie poufności jest obowiązkiem również dentysty?

Lekarz dentysta a tajemnica lekarska

Dentysta jest lekarzem, a więc i jego dotyczy tajemnica. Świadczy o tym ustawa z 5 grudnia 1996 roku, której podpunkt czterdziesty traktuje o tajemnicy lekarskiej. Jest ona zatytułowana „o zawodach lekarza i lekarza dentysty”. Warto o niej pamiętać poszukując w internecie informacji pod hasłem dentysta Kraków. Ta wiedza pozwala ludziom, którzy wstydzą się swojego stanu uzębienia uniknąć stresu związanego ze strachem, iż osoby postronne zyskają wiedzę na temat ich problemów zdrowotnych. Dzięki temu chętniej skorzystają z porady lekarskiej. 

Zachowanie tajemnicy to oprócz działań mających na celu udzielenie pomocy pacjentowi, jeden z prawnie nałożonych na lekarza obowiązków. Dla większości lekarzy jest to po prostu priorytet, którego przestrzegają bez względu na przepisy.
Zakres tajemnicy obowiązującej dentystę dotyczy wszystkiego, czego dowiedział się on w związku z wykonywanym zawodem. Mowa tu o sytuacjach zaistniałych w toku badania, oraz w czasie kontaktu zawodowego między dentystą a pacjentem. 

Tajemnica a cały personel medyczny 

W badanie lekarskie oraz postępowanie medyczne włączony jest nie tylko dentysta, ale często również postronny personel medyczny. Osoby te mają wgląd w dokumentację pacjenta. Zatem tajemnica medyczna obowiązuje cały personel biorący udział lub pełniący rolę pomocniczą w badaniu, leczeniu i wszystkich zabiegach dokonywanych na pacjencie. 

Co więcej, zachowanie tajemnicy dotyczy także osób, które nie uczestniczyły bezpośrednio w powyższych czynnościach, natomiast są odpowiedzialne na przykład za stan techniczny maszyn i urządzeń technicznych. Przypadkowe zdobycie wiedzy na temat pacjentów zobowiązuje ich do zachowania dyskrecji, nawet jeśli nie składali oni stosownej przysięgi. 

Wyjątki od tajemnicy lekarskiej 

Istnieją wyjątki od zachowania tajemnicy lekarskiej dentysty. Dzieje się tak w przypadku, gdy sam zainteresowany wyrazi zgodę na złamanie jej lub dentysta posiadł wiedzę na temat pacjenta w sytuacji poza zawodowej, na gruncie towarzyskim. 

Podpunkt czterdziesty ustawy z 1996 roku stanowi, że lekarz ma obowiązek odstąpienia od tajemnicy, jeśli badanie zostało zlecone przez osoby uprawnione, przez organy i instytucje prawne, oraz na potrzeby postępowania sądowego. Złamanie tajemnicy obowiązuje wyłącznie w stosunku do tych instytucji. Również w sytuacji gdy zachowanie poufności stanowi zagrożenie dla pacjenta, jego zdrowia i życia, lekarz zobowiązany jest przerwać milczenie. 

Stomatolog Kraków jest frazą coraz częściej poszukiwaną przez mieszkańców tego miasta i okolic. Świadczy to o tym, że pacjenci coraz bardziej cenią sobie swoje zdrowie i mają coraz większe zaufanie dla fachowej pomocy lekarskiej. Pod tym hasłem kryje się z całą pewnością personel, który w normalnych warunkach jest zobowiązany do zachowania ścisłej tajemnicy.

Leave A Reply